Kontaktinformasjon

ElektroDrift as prioriterer høyt å hjelpe sine kunder og kan som regel rykke ut omgående for å bistå ved havari av elektromaskiner. Stans eller redusert produksjon har store kostnader for våre kunder og vi har derfor 24-timers vakttelefon for å kunne gi en rask tilstandsvurdering og anbefaling om nødvendige tiltak.

Vakttelefon kan kontaktes utenom våre ordinære åpningstider som er mandag til fredag fra kl. 07.30 til 15.30.

 

Elektrodrift as
Svehaugstemmen 1
5535 Haugesund
  • Telefon:+47 52 700 580
  • Vakttelefon: 971 81 756