SKF

 

 

 

 

Våren 2012 ble ElektroDrift as SKF sertifisert servicepartner elektriske maskiner.

Vi er stolte av å være det aller første verksted i Norge som fikk denne sertifiseringen.

 

SKF Sertifisert Servicepartner – den nye standarden for service, basert på trening og akkumulert erfaring.

 

Driftsfordeler:

 • Pålitelig produktivitet
 • Redusert nedetid
 • Kostnadseffekivt vedlikehold
 • Redusert stoppfrekvens (MTBF)
 • Forbedret pålitelighet
 • Kvalitetsprodukter fra SKF

SKF Sertifisering:

 • Sertifisert ihht ISO 9001:2000
 • Sertifisert ihht SKF egen kvalitetsstandard
 • Sertifisert personell ihht SKF standard
 • Etablerte SKF prosedyrer og prosesser
 • Tilgjengelighet på SKF teknologi og kurs
 • Dokumentasjon av levert service
 • Servicegaranti

 

I fra kontenuerlig reparasjon til konstant pålitelighet.

Du kan stoppe sirkelen for faste reparasjonskostnader og mye nedetid ved å kreve at SKF i sammen med en SKF Sertifisert Service Partner reparerer ditt maskineri. SKF sertifiserte teknikere blir trenet og får spesialisert opplæring innen vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr med fokus på årsaksanalyse (RCFA), gjenoppbygging av riktige mål og toleranser, avbalansering og oppretting av maskindeler.

Partnerskap for høy kompetanse

Teknikere hos SKF SSP er godt skolerte, profesjonelle servicefolk, utstyrt med riktig verktøy og utstyr for å sikre optimal og trøbbelfri service. SKF har etablert standard spesifikasjoner som alltid skal følges. Bruk av SKF SSP sikrer at service leveres med høy kvalitet og pålitelighet. Sertifiseringen krever at personell gjennomgår krevende opplæring, blir testet i henhold til sertifiseringskrav. SKF Sertifisert Servicepartner blir fulgt opp med årlig revisjoner for å sikre at utført service er i samsvar med standardisert program.

Hva skal du forvente av en SKF Sertifisert Service Partner?

Mekanisk service og vedlikehold

SKF prosjektledelese sikrer at alt vedlikehold følger spesifiserte prosedyrer og prosesser for planlegging og tidsestimering, som inkluderer:

 • Ressurs og kompetansebehov
 • Risikoanalyse og HMS
 • Planlegging på arbeidsstedet
 • Oppstartskontroll
 • Sluttrapport

Avansert teknologi og utstyr

SKF SSP har tilgang på SKFs ledende rullningslager teknologi og ingeniør ekspertise. Sertifiseringen krever at best tilgjengelig utstyr for lagermontering, demontering, måling og reparasjon blir benyttet.

Kvalitet

SKF SSP må være sertifisert i henhold til ISO 9001:2000. Videre må servicestaben bestå pålagt opplæringsprogram for SKF sertifisert lager spesialist. Også verksteder må være godkjent. Spesiell fokus er tillagt evne til å oppfylle sertifiseringens krav, verktøy og måleutstyr, renslighet oppbevaring av lager og andre maskindeler. Sertifiseringen blir fornyet hvert år.

Kontinuerlig utvikling

Etterhvert som nye produkter kommer, blir også verktøy og reparasjonsmedtoder utviklet, SKF SSP blir oppdatert og kontinuerlig trening og sertifisering er et krav. Dette betyr at det alltid er fordelaktig med SKFs kontinuerlige forpliktelse til å utvikle produktet.