EX-motorer

Overhaling – reparasjon / omvikling resertifisering Nemko.

ElektroDrift as er Nemko sertifisert EX-verksted elektromotorer/ kapslinger siden år 2000.