Servicerapport ED

Servicerapport leveres med alle elektromaskiner reparert/ overhalt på verksted hos ElektroDrift.

Vedlegg til servicerapport:

  1. Mekaninsk rapport (med bilde blikktest)
  2. Målerapport lager foringer
  3. Kontrollskjema flammespalter (Ex elektromotorer / + eventuelt ruhetsmåling)
  4. Baker høyspenning viklingstest (utskrift av testskjema)
  5. Schenk avbalanseringsmaskin (utskrift avbalansering rotor)
  6. SKF Microlog (utskrift tilstandskontroll lager ved testkjøring)
  7. Diverse bilder av eventuelle skader oppdaget ved reparasjon/ overhaling