Termografi

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate.

Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.