SKF/ Baker statisk viklingstest

Utført siden 2008 hos ElektroDrift.