Tilstandskontroll

Tilstandskontroll og jevnlig service forebygger maskinhaveri og driftsstans.

Vi utfører tilstandskontroll for våre kunder med SKF Microlog. I tillegg til kontroll av lager kan vi utføre med vår Microlog avballansering av maskiner og vifter i anlegg hos våre kunder.