Overhaling av elektromaskin i anlegg hos kunde

Overhaling elektromotor / generator i anlegg ( skip / industri etc.) :

Rengjøring/ tørking, kontroll viklinger mekanisk kontroll (lager foringer etc.)